• מוא"ז:
תאריך פרסום: 15/06/2022
תחום פעילות: מזון
שם הגמ"ח: גמ"ח להקפאת אוכל במקפיא גדול
איש קשר: בועז כהן
שעות פעילות: תמיד
טל: 0544501480
נייד: 054-4501480
שדמות מחולה, שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן מיקוד 1093200
טל: 04-6099711, פקס: 04-6587002, דוא"ל: [email protected]