רשימת שמירה לחודש חשוון

ביטחון (12/10/2020 08:43)

מצ"ב רשימת שמירה לחשוון.

אני מפציר בפני כל מי שמופיע ברשימה לרשום לפניו בלוח שנה (עדיף בגוגל כדי שיתריע)...
כבר קרה שלא יכולתי לשלוחו תזכורת בזמן ונוצר מצב לא נעים

בריאות, אור וטוב לכולם

מנחם

מסמכים מצורפים להודעה זו:

שדמות מחולה, שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן מיקוד 1093200
טל: 04-6099711, פקס: 04-6587002, דוא"ל: [email protected]