רשימת שמירה לחודש סיוון

ביטחון (19/05/2020 00:48)

מצ"ב רשימת שמירה לסיוון.
בתפילה שלא בא דבר תקלה על ידי,

 

בברכה,

מנחם

מסמכים מצורפים להודעה זו:

שדמות מחולה, שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן מיקוד 1093200
טל: 04-6099711, פקס: 04-6587002, דוא"ל: [email protected]