מחר בבית משפחת פיקסלר שיחה של הרב עזריאל וחדווה אריאל מצ"ב פרסום

רכז קהילה (18/02/2020 15:11)
שדמות מחולה, שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן מיקוד 1093200
טל: 04-6099711, פקס: 04-6587002, דוא"ל: [email protected]