ערב טוב מחר ההסעות לצעדה יצאו בשעה 8:00 בדיוק להלן זמני תפילות שחרית 6:00 בבית הכנסת 7:00 בבית הכנסת 7:30 בישיבה.

רכז קהילה (20/02/2020 20:35)
שדמות מחולה, שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן מיקוד 1093200
טל: 04-6099711, פקס: 04-6587002, דוא"ל: [email protected]