ועדות


שעות פתיחת הבריכה

בריכה (18/06/2018 22:22)

שעות בריכה 20.6-30.6

 

ב20.6 לא תהיה שחיה לילית, ובמקומה תהיה שחיה לילית ב21.6 (יום חמישי)

 

 

  א ב ג ד ה ו
7-8            
8-9           נשים
9-10           נשים
10-11           גברים
11-12           גברים
12-13            
13-14            
14-15           נשים 
15-16           נשים 
16-17 גברים נשים  גברים נשים גברים גברים
17-18 גברים נשים גברים נשים  גברים גברים 
18-19 נשים  גברים נשים גברים נשים  
19-20 נשים  גברים נשים גברים נשים  
20-21:30 גברים     נשים    
21:30-23 נשים      גברים  

 

שעות בריכה יולי - אוגוסט

בי"ז בתמוז ובתשעת הימים הבריכה תהיה סגורה (1.7, 13-21.7)

 

עונת הרחצה תסתיים בע"ה ב1.9.18

 

 

  א ב ג ד ה ו
7-8            
8-9 גברים נשים גברים נשים  גברים נשים
9-10 גברים נשים גברים נשים גברים נשים
10-11 נשים גברים נשים גברים נשים גברים
11-12 נשים גברים נשים גברים נשים גברים
12-13            
13-14            
14-15           נשים
15-16           נשים
16-17 גברים נשים  גברים נשים גברים גברים
17-18 גברים נשים גברים נשים  גברים גברים
18-19 נשים  גברים נשים גברים נשים  
19-20 נשים  גברים נשים גברים נשים  
20-21:30 גברים     נשים    
21:30-23 נשים      גברים  

 

שדמות מחולה, שדמות מחולה ד.נ. עמק בית שאן מיקוד 1093200
טל: 04-6099711, פקס: 04-6587002, דוא"ל: [email protected]